Predstavitev

Spoštovani.

Predstavljamo vam naše podjetje, naše storitve in naše prednosti na podlagi katerih se boste lahko lažje odločili za izbor našega podjetja za izvajanje dimnikarskih storitev.
Smo specializirano podjetje za izvajanje dimnikarskih storitev z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami na vseh vrstah kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav in vseh vrst objektov. Imamo več kot 25 let delovnih in strokovnih izkušenj na področju:

  • ČIŠČENJA IN PREGLEDOVANJA KURILNIH IN DIMOVODNIH NAPRAV,
  • ODSTRANJEVANJA KATRANSKIH OBLOG IZ KURILNIH IN DIMOVODNIH NAPRAV,
  • MERITVAH EMISIJ DIMNIH PLINOV,
  • ČIŠČENJA PREZRAČEVALNIH, REKUPERACIJSKIH SISTEMOV,
  • ČIŠČENJA IN DEZINFEKCIJA KUHINJSKIH NAP.

Storitve opravljamo pri fizičnih in tudi pravnih osebah po celotni Republiki Sloveniji.
Storitve opravljamo na vseh kurilnih, dimovodnih napravah. V zadnjem času si pridobivamo izkušnje pri čiščenju prezračevalnih naprav, kuhinjskih nap in čiščenju notranjih klimatskih enot ter čiščenju konvertorjev.

Imamo večje število zaposlenih dimnikarjev,  ki imajo dolgoletne izkušnje z izvajanjem dimnikarskih storitev tako v individualnih stavbah kot ostalih objektih.

Pri izvajanju storitev se držimo navodil in dogovorov z lastniki naprav oz. njihovih predstavnikov. Storitve izvajamo strokovno in učinkovito in glede na kakovost opravljenih storitev le-te opravimo po zelo konkurenčnih cenah.

Naš moto in cilj:  strokovno opravljene storitve in zadovoljni uporabniki.

Pri izvajanju storitev posebej spoštujemo predpise s področja varstva pri delu in varstva okolja.
Zavedamo se, da je varstvo pri delu zelo pomembno za strokovno, varno in kvalitetno izvedbo storitev. Pri izvajanju nenehno skrbimo za ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri izvedbi storitev.

Naši sodelavci – dimnikarji se dodatno izobražujejo na šolah, zbornicah in proizvajalcih naprav. V primeru potreb za posamezne naloge angažiramo tudi specializirane strokovne kadre z visoko izobrazbo.

Pomemben razlog za izbor našega podjetja je tudi večje število zaposlenih dimnikarjev, zato lahko dimnikarske storitve izvajamo zanesljivo ne samo v rednem delovnem času med 7 in 15 uro ampak tudi popoldne, ob sobotah oz. po dogovoru, lahko tudi med prazniki.
Zaradi večjega števila zaposlenih dimnikarjev v podjetju lahko prevzemamo tudi obsežnejša dela kot npr. na napravah v večjih podjetjih, javnih stavbah in predvsem v večstanovanjskih stavbah.

Prepričani smo, da smo pravi naslov za izvedbo dimnikarskih storitev in kot uporabnik boste zadovoljni z našimi storitvami. Naš prvi cilj je zadovoljen in varen uporabnik. Vse morebitne nejasnosti pa rešujemo s pojasnili in dogovorno.

Z kvalitetno in strokovno opravljenimi dimnikarskimi storitvami prispevamo k čistejšemu okolju, manjši porabi goriv, večji varnosti uporabnikov in večji varnosti objektov. 

ABD – dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. 

Vaš strokovnjak za požarno varnost, energijo in okolje