Dejavnost

Pravilno vgrajene, vzdrževane, uporabljene naprave predstavljajo vašo varnost, varnost premoženja in varstvo okolja, ter finančni prihranek.

Strokovno izvajamo:

 •      pregledovanje malih kurilnih naprav,
 •      čiščenje malih kurilnih naprav,
 •      meritve emisij dimnih plinov,
 •      odstranjevanje katranskih oblog,
 •      informiranje uporabnikov o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
 •      izdajanje zapisnikov v vseh izvedenih dimnikarskih storitvah,
 •      preverjanje izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav.

Izvajamo tudi:

 •  pregledovanje in čiščenje nadtlačnih odvodnikov,
 •  čiščenje cevnih toplotnih izmenjevalcev kogeneracij,
 •  svetovanje pri vgradnji, zamenjavi naprav,
 •  čiščenje prezračevalnih naprav,
 •  čiščenje konvertorjev, klimatskih naprav,
 •  čiščenje kuhinjskih nap in kanalov.

Ker je energija iz leta v leto dražja, vam nudimo tudi strokovno pomoč pri izbiri, vgradnji, rekonstrukciji ogrevalnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.