Dovoljenje

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Družba ABD – dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. opravlja izvajanje javne službe na podlagi Dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, ki ga je izdaja Upravna enota Murska Sobota, dne 30.12.2016.

Vsi zaposleni dimnikarji imajo strokovno izobrazbo za poklic dimnikar in imajo  pridobljeno licenco.

Priloga: Dovoljenje za opravljanje storitev

 

Zavarovanje odgovornosti

podjetje ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti v višini 257.400,00 Evrov.