Odstranjevanje oblog

Opravljamo odstranjevanje smolnatih katranskih oblog iz dimnikov.

Odstranjevanje katranskih oblog se opravlja mehansko, kemično ali z izžiganjem. Odstranjevanje katranskih oblog iz dimnikov se opravi, če katranske obloge ni mogoče več odstraniti z orodjem za mehansko čiščenje.

Odstranjevanje katranskih oblog predlaga uporabniku dimnikar, zahteva jih lahko pristojen inšpektor in tudi uporabnik.

Če se katranske obloge odstranjuje z izžiganjem, je treba zagotoviti, da:

-izvajalec pred izžiganjem katranskih oblog in saj v dimnikih obvesti o času in kraju izvajanja te storitve -regijski center za obveščanje na številko 112 in predstavnika gasilskega društva kraja, kjer se bo izžiganje izvajalo,

izžiganje se oblog ne sme izžigati v mraku, ponoči ob močnem vetru, izredno suhem vremenu ali izredno -mrzlem vremenu oziroma v primerih, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost na tem območju,

-ima izvajalec v neposredni bližini dimnika, v katerem izvaja izžiganje, ustrezno osnovno opremo in druga sredstva, ki je potrebna za gašenje v primeru vžiga oblog v napravah,

-izvajalec pred izžiganjem oblog preveri stanje naprav in stavbe glede požarne varnosti in se na tej osnovi odloči za izžiganje,

-izvajalec ne opravi izžiganja ali preneha z izžiganjem oblog, če ugotovi, da bi lahko prišlo do prevelikih poškodb naprav, ki jih izžiga ali prevelike požarne nevarnosti,

-po končanem izžiganju izvajalec preveri, če obstaja morebitna požarna nevarnost in jo tudi odstrani,

-izžiganje je končano, ko izvajalec zagotovi in ugotovi, da ni požarne nevarnosti zaradi izvajanja izžiganja oblog.