PREPRIČANI SMO, DA SMO PRAVI NASLOV ZA IZVEDBO DIMNIKARSKIH IN DRUGIH STORITEV. NAŠ PRVI CILJ JE ZADOVOLJEN IN VAREN UPORABNIK.

Pristopna izjava

  Soglašam, da se lahko navedeni osebni podatki na tej pristopni izjavi uporabljajo za vodenje, za lastne potrebe in obveščanje.
  Vsi navedeni osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2014, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007).
  Potrjujem tudi resničnost navedenih podatkov.

   Izberite čiščenje, ki ga potrebujete:

   Čiščenje fasade Fasada

   Čiščenje tlakovcev Tlakovci

   Čiščenje sončne elektrarne Sončna elektrarna

   Čiščenje steklenih površin Steklene površine

   Soglašam, da se lahko navedeni osebni podatki na tej pristopni izjavi uporabljajo za vodenje, za lastne potrebe in obveščanje.
   Vsi navedeni osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2014, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007).
   Potrjujem tudi resničnost navedenih podatkov.

   Z nami do čistejšega okolja, manjši porabi in večji varnosti!