Author: admin

Home / admin
Priprava kuriva, skladiščenje
Prispevek

Priprava kuriva, skladiščenje

Za doseganje predpisanih in pričakovanih vrednosti emisij dimnih plinov je treba zagotoviti uporabo samo zračno suhih drv. Za zračno suha drva se štejejo drva z vlažnostjo pod 20 %. Maksimalna vlažnost drv, ki se jih sme uporabljati za kurjenje v kurilnih napravah pa je 25 %. Podiranje dreves in sekanje se naj opravi v decembru...

Pravilno kurjenje
Prispevek

Pravilno kurjenje

Ustrezno gorivo (suhi les, briketi, peleti ali sekanci) in ustrezno vnetivo. Ustrezen dovod zraka. Pravilno nalaganje. Plamen je visok in svetle barve. Dim je redek in skoraj brezbarven (vsebuje manj prašnih delcev in manj strupenih snovi za okolje in zdravje ljudi). Pepel je svetel in droben.

Nasveti za varno uporabo, vgradnjo in rekonstrukcijo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
Prispevek

Nasveti za varno uporabo, vgradnjo in rekonstrukcijo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Pred nakupom in vgradnjo nove kurilne naprave si pridobite mnenje izbrane dimnikarske družbe. Dimnikar svetuje in preveri tehnične pogoje za vgradnjo kurilnih naprav in/ali dimnika. Prava usmeritev in odločitev na tej točki vam lahko prihrani veliko zapletov in stroškov, saj je kasnejše popravljanje in spreminjanje zamudno ter drago. S predhodnim mnenjem dimnikarske službe se je...

Napotki za pripravo na kurilno sezono
Prispevek

Napotki za pripravo na kurilno sezono

PREGLED IN ČIŠČENJE KURILNE TER DIMOVODNE NAPRAVE Dimnikar mora pred začetkom kurilne naprave pregledati in očistiti kurilno ter dimovodno napravo. Z pregledom se preveri ustreznost kurilne in dimovodne naprave ter preverijo morebitne fizične napake ali poškodbe na napravi in njenem sestavnem delu  (tesnost, dotrajanost, oviran dostop, neurejen dovod zgorevalnega zraka, odmik od gorljivih delov, odsotnost...

Kako ravnamo, če v dimniku zagori
Prispevek

Kako ravnamo, če v dimniku zagori

Dimniški požar nastane zaradi tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Do prekomernega nastanka katranskih oblog pride predvsem zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (neustrezen dovod zraka), neustreznega goriva (moker, barvan ali lakiran les, reklame, karton, plastika, …), neustreznega načina kurjenja (zapiranje zraka, neustrezno nalaganje, …) ali neustrezno dimenzionirane kurilne ter dimovodne naprave....

Čiščenje toplotnih izmenjevalcev kurilnih naprav, kogeneracij
Service

Čiščenje toplotnih izmenjevalcev kurilnih naprav, kogeneracij

Sodobne kurilne naprave in ostale naprave imajo na izhodu dimnih plinov vgrajene toplotne izmenjevalce. Naloge toplotnih izmenjevalcev je, da iz dimnih plinov odvzamejo toploto in jo pretvorijo v koristno energijo, ki jo uporabljamo za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode. Z odvzemom toplote iz dimnih plinov se dimni plini ohladijo in jih odvedemo na prosto skozi...

Odstranjevanje katranskih oblog
Service

Odstranjevanje katranskih oblog

Katranske obloge pomenijo, da obratovanje ali način uporabe kurilne naprave ne poteka pravilno. Dimnikar izvaja odstranjevanje katranskih oblog na prvem mestu mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki. Gre za postopke, ki se izvedejo, kadar katranskih oblog ni mogoče odstraniti z običajnimi postopki za čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav. Odstranjevanje katranskih oblog se izvede po...

Meritve emisij dimnih plinov
Service

Meritve emisij dimnih plinov

Meritve emisij dimnih plinov se opravijo zaradi preverjanja, ali kurilne naprave presegajo predpisane mejne vrednosti izpustov. Emisije dimnih plinov so pokazatelj, kako so naprave vzdrževane, kar je še posebej pomembno za kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, kot so npr. bivalni prostori. Namen meritev emisij dimnih plinov je preprečiti, da bi se vgrajevale kurilne...

Service

Protikorozijska zaščita kurilnih naprav

Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev. Opravimo jo takrat, ko se kurilne naprave ne bodo dalj časa uporabljale. Protikorozijska zaščita ščiti kurilno napravo pred nepotrebnim rjavenjem in se izvede na dimni strani kurilne naprave.

Čiščenje kurilnih naprav
Service

Čiščenje kurilnih naprav

Čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav je najstarejša dimnikarska storitev. Zato je še vedno v kombinaciji z rednimi pregledi in meritvami emisij snovi v dimnih plinih pomemben sestavni del preventive, ki svoje rezultate doseže samo ob rednem izvajanju. Čiščenje se opravlja redno in izredno mehansko, generalno čiščenje naprav in čiščenje prezračevalnih naprav ter čiščenje ob izrednih...