Kategorija: Koristno

Home / Koristno
Priprava kuriva, skladiščenje
Prispevek

Priprava kuriva, skladiščenje

Za doseganje predpisanih in pričakovanih vrednosti emisij dimnih plinov je treba zagotoviti uporabo samo zračno suhih drv. Za zračno suha drva se štejejo drva z vlažnostjo pod 20 %. Maksimalna vlažnost drv, ki se jih sme uporabljati za kurjenje v kurilnih napravah pa je 25 %. Podiranje dreves in sekanje se naj opravi v decembru...

Pravilno kurjenje
Prispevek

Pravilno kurjenje

Ustrezno gorivo (suhi les, briketi, peleti ali sekanci) in ustrezno vnetivo. Ustrezen dovod zraka. Pravilno nalaganje. Plamen je visok in svetle barve. Dim je redek in skoraj brezbarven (vsebuje manj prašnih delcev in manj strupenih snovi za okolje in zdravje ljudi). Pepel je svetel in droben.

Nasveti za varno uporabo, vgradnjo in rekonstrukcijo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
Prispevek

Nasveti za varno uporabo, vgradnjo in rekonstrukcijo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Pred nakupom in vgradnjo nove kurilne naprave si pridobite mnenje izbrane dimnikarske družbe. Dimnikar svetuje in preveri tehnične pogoje za vgradnjo kurilnih naprav in/ali dimnika. Prava usmeritev in odločitev na tej točki vam lahko prihrani veliko zapletov in stroškov, saj je kasnejše popravljanje in spreminjanje zamudno ter drago. S predhodnim mnenjem dimnikarske službe se je...

Napotki za pripravo na kurilno sezono
Prispevek

Napotki za pripravo na kurilno sezono

PREGLED IN ČIŠČENJE KURILNE TER DIMOVODNE NAPRAVE Dimnikar mora pred začetkom kurilne naprave pregledati in očistiti kurilno ter dimovodno napravo. Z pregledom se preveri ustreznost kurilne in dimovodne naprave ter preverijo morebitne fizične napake ali poškodbe na napravi in njenem sestavnem delu  (tesnost, dotrajanost, oviran dostop, neurejen dovod zgorevalnega zraka, odmik od gorljivih delov, odsotnost...

Kako ravnamo, če v dimniku zagori
Prispevek

Kako ravnamo, če v dimniku zagori

Dimniški požar nastane zaradi tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Do prekomernega nastanka katranskih oblog pride predvsem zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (neustrezen dovod zraka), neustreznega goriva (moker, barvan ali lakiran les, reklame, karton, plastika, …), neustreznega načina kurjenja (zapiranje zraka, neustrezno nalaganje, …) ali neustrezno dimenzionirane kurilne ter dimovodne naprave....

CO senzor
Prispevek

CO senzor

ALI STE VEDELI, DA JE V SLOVENIJI VGRADNJA SENZORJA OGLJIKOVEGA MONOKSIDA OBVEZNA ŽE OD LETA 2013? Ogljikov monoksid je  stranski produkt zgorevanja, ki nastane predvsem zaradi nepopolnega gorenja, na kar pa vpliva dovod svežega zraka. Ogljikov monoksid je strupen plin brez vonja, okusa in je neviden. Večja koncentracija tega plina povzroča glavobole, omotico in tudi...