Koristno

Napake na kurilnih in dimovodnih napravah

Napake na kurilnih in dimovodnih napravah

Dimnikarji se na terenu srečujemo z  raznovrstnimi napakami pri vgradnji kurilnih in dimovodnih naprav. Nekatere izmed teh napak niso tako nedolžne, kot se zdijo na prvi pogled in lahko uničijo naše premoženja ali pa nekaj več vrednega, človeško življenje. Vzemite si minuto in si preberite spodnji seznam napak, da se...

Priprava kuriva, skladiščenje

Priprava kuriva, skladiščenje

Za doseganje predpisanih in pričakovanih vrednosti emisij dimnih plinov je treba zagotoviti uporabo samo zračno suhih drv. Za zračno suha drva se štejejo drva z vlažnostjo pod 20 %. Maksimalna vlažnost drv, ki se jih sme uporabljati za kurjenje v kurilnih napravah pa je 25 %. Podiranje dreves in sekanje...

Pravilno kurjenje

Pravilno kurjenje

Ustrezno gorivo (suhi les, briketi, peleti ali sekanci) in ustrezno vnetivo. Ustrezen dovod zraka. Pravilno nalaganje. Plamen je visok in svetle barve. Dim je redek in skoraj brezbarven (vsebuje manj prašnih delcev in manj strupenih snovi za okolje in zdravje ljudi). Pepel je svetel in droben.

Napotki za pripravo na kurilno sezono

Napotki za pripravo na kurilno sezono

PREGLED IN ČIŠČENJE KURILNE TER DIMOVODNE NAPRAVE Dimnikar mora pred začetkom kurilne naprave pregledati in očistiti kurilno ter dimovodno napravo. Z pregledom se preveri ustreznost kurilne in dimovodne naprave ter preverijo morebitne fizične napake ali poškodbe na napravi in njenem sestavnem delu  (tesnost, dotrajanost, oviran dostop, neurejen dovod zgorevalnega zraka,...

Kako ravnamo, če v dimniku zagori

Kako ravnamo, če v dimniku zagori

Dimniški požar nastane zaradi tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Do prekomernega nastanka katranskih oblog pride predvsem zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (neustrezen dovod zraka), neustreznega goriva (moker, barvan ali lakiran les, reklame, karton, plastika, …), neustreznega načina kurjenja (zapiranje zraka, neustrezno nalaganje, …) ali neustrezno...

CO senzor

CO senzor

ALI STE VEDELI, DA JE V SLOVENIJI VGRADNJA SENZORJA OGLJIKOVEGA MONOKSIDA OBVEZNA ŽE OD LETA 2013? Ogljikov monoksid je  stranski produkt zgorevanja, ki nastane predvsem zaradi nepopolnega gorenja, na kar pa vpliva dovod svežega zraka. Ogljikov monoksid je strupen plin brez vonja, okusa in je neviden. Večja koncentracija tega plina...