Kako ravnamo, če v dimniku zagori

Dimniški požar nastane zaradi tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Do prekomernega nastanka katranskih oblog pride predvsem zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (neustrezen dovod zraka), neustreznega goriva (moker, barvan ali lakiran les, reklame, karton, plastika, …), neustreznega načina kurjenja (zapiranje zraka, neustrezno nalaganje, …) ali neustrezno dimenzionirane kurilne ter dimovodne naprave.

Začetno fazo dimniškega požara prepoznamo po intenzivnem izhajanju temnega oziroma temno rumenega dima iz dimnika, v intenzivni fazi gorenja oblog pa tudi po iskrah ali celo plamenu na ustju dimnika. Zato dimniški požar najprej opazimo zunaj stavbe, največkrat ga v tej fazi prvi opazijo sosedje ali mimoidoči. Pri intenzivnem gorenju oblog se v dimniku lahko pojavi tudi rahlo bobnenje, prasketanje, ki postaja vse močnejše. Rozete so vroče,  izgorevanje je slabše, širi se smrad po stanovanju in stene dimnika so vroče. Debelejše obloge gorijo dlje časa in bolj intenzivno. Če ima dimnik manjšo toplotno upornost, so površinske temperature dimnika višje, zato lahko nastanejo razpoke in skoznje v prostore izhaja dim. Visoke temperature segrevajo stene dimnika in vročina lahko povzroči vžig bližnjih predmetov, še posebno lesene konstrukcije, ki so v bližini dimnika. Plini, ki nastajajo pri izgorevanju, imajo manjšo specifično težo od zraka, kar v dimniku ustvarja velik vlek in s tem dotok svežega zraka, ki spodbuja intenzivno gorenje. Saje, ki v dimniku intenzivno gorijo, lahko dosežejo temperaturo do 1300 °C, to pa je temperatura, pri kateri že razpadajo in pokajo opeka ali dimne tuljave, zaradi tega lahko pride do razširitve požara.

Ukrepi ob dimniškem požaru:

  • Takoj pokličite številko 112 (regijski center za obveščanje) in sporočite potrebne podatke. Gasilcem je potrebno omogočiti dostop.
  • O požaru obvestite vse stanovalce. Vsi stanovalci in živali morajo zapustiti stanovanje, saj je nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega monoksida zelo velika.
  • Če je prišlo do dimniškega požara, v kurilni napravi ne kurite.
  • Če je v prostoru dim, vanj ne vstopajte.
  • Odstranite vse gorljive predmete od kurilne in dimovodne naprave.
  • Zapremo dovod zraka v kurišče (vrata kurišča, odprtine, ipd.).
  • Ne odpirajte dimniških vratic.
  • Ognja nikoli ne gasite z vodo, saj lahko dimnik spoka ali pride eksplozije.

OB DIMNIŠKEM POŽARU JE NUJNO POTREBNO OBVESTITI IZBRANO DIMNIKARSKO DRUŽBO, DA UGOTOVI IN EVIDENTIRA VZROKE TER PREVERI POGOJE ZA NADALJNJE VARNO OBRATOVANJE NAPRAV!