Napake na kurilnih in dimovodnih napravah

Napake na kurilnih in dimovodnih napravah

Dimnikarji se na terenu srečujemo z  raznovrstnimi napakami pri vgradnji kurilnih in dimovodnih naprav. Nekatere izmed teh napak niso tako nedolžne, kot se zdijo na prvi pogled in lahko uničijo naše premoženja ali pa nekaj več vrednega, človeško življenje. Vzemite si minuto in si preberite spodnji seznam napak, da se ob morebitni vgradnji kurilnih in dimovodnih naprav izognete tem napakam.

  • Nezadostni odmiki od gorljivih delov dimnika ali kurilne naprave: gorljiva podlaga pod kurilno napravo, neustrezni odmiki kurilne naprave od sten ali drugih gorljivih predmetov, shranjevanje goriva poleg kurilnih naprav, neustrezni odmiki gorljivih materialov od dimnika – predvsem ostrešje, …
  • Nepravilna vgradnja dimnika, povezovalnega dimovoda ali kurilne naprave: vertikalna izvedba dimnika, ki ni vgrajen v požarni jašek in prehaja skozi nadstropja; na isto dimniško tuljavo je priključenih več naprav, ki ne delujejo na isto vrsto goriva; na dimniku ali dimnem kanalu ni vgrajenih čistilnih/iztočnih vratic); odprtina priključka na dimniku ni ustrezno zatesnjena; kurilna naprava nima dimnika ali je le ta iz neustreznih materialov; …