Napotki za pripravo na kurilno sezono

PREGLED IN ČIŠČENJE KURILNE TER DIMOVODNE NAPRAVE

Dimnikar mora pred začetkom kurilne naprave pregledati in očistiti kurilno ter dimovodno napravo. Z pregledom se preveri ustreznost kurilne in dimovodne naprave ter preverijo morebitne fizične napake ali poškodbe na napravi in njenem sestavnem delu  (tesnost, dotrajanost, oviran dostop, neurejen dovod zgorevalnega zraka, odmik od gorljivih delov, odsotnost senzorja ogljikovega monoksida, ipd.). Kurilne in dimovodne naprave je potrebno med in po koncu kurilne sezone generalno očistiti. Pri zgorevanju nastajajo saje in druge obloge, ki zmanjšujejo učinkovitost delovanja kurilne naprave. Čiščenje naprav prispeva k varovanju okolja, manjši porabi goriva in varnejši uporabi naprav.

SERVIS KURILNE NAPRAVE

Servis na kurilni napravi je potrebno opraviti, da zagotovimo nemoteno delovanje kurilne naprave in čim boljše izkoristke.

ČIŠČENJE KURILNICE

Kurilnica je prostor z kurilno napravo namenjeno ogrevanju in pripravi tople sanitarne vode. Če imamo v kurilnici gorljive predmete jih odstranimo in zagotovimo ustrezen odmik od gorljivih delov kurilne naprave (najmanj 40 cm).

USTREZNO PREZRAČEVANJE KURILNICE

Dovod svežega zraka za zgorevanje je potreben, da se izognemo zajemanju zraka iz prostora. Količina zraka v sodobnih hišah oz. stanovanjih s plastičnim stavnim pohištvom ne zadošča za pravilno gorenje. Prosti presek odprtine za dovod zgorevalnega zraka za kurilne naprave do 50 kW mora biti velik najmanj 150 cm2, za kurilne naprave nad 50 kW pa mora biti za vsak kW še dodatna 2 cm. Zračne odprtine morajo biti čiste, saj njihova umazanost ovira pretok svežega zraka.

NAMESTITEV CO SENZORJA

Namestitev senzorja za zaznavanje ogljikovega monoksida je obvezna za vse kurilne naprave v bivalnem prostoru, ki so odvisne od zraka v prostoru. Senzorji niso rešitev, ampak opozorilo!

NAKUP IN VGRADNJA NOVE KURILNE NAPRAVE

Pred nakupom in vgradnjo nove kurilne naprave se je dobro posvetovati z izbrano dimnikarsko družbo, da oceni ali kurilna naprava ustreza zahtevam in kaj vse je potrebno zagotoviti za pravilno vgradnjo ter kasneje pravilno ter varno uporabo. Po vgradnji nove ali rekonstruirane kurilne naprave je potrebno opraviti prvi pregled, da se:

  • preveri ali so naprave vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo, predpisi in pravili stroke,
  • prepreči napačna vgradnja kurilnih naprav,
  • prepreči vgradnja neustreznih kurilnih naprav,
  • zagotovijo pogoji za varno pravilno in učinkovito obratovanje naprav,
  • poda uporabniku neodvisno povratno informacijo o napravah.

Pred začetkom kurilne sezone preverite ali je tlak vode v ogrevalnem sistemu med 1,5 in 2,0 bara, ter preverite ali je v radiatorjih zrak.

 

 

Ali ste vedeli?

  • Da vsak milimeter sajnih oblog zmanjša izkoristek kurilne naprave za 4-6 %?
  • Da se z neservisiranim gorilnikom povečajo toplotne izgube, kar posledično vodi v večjo porabo goriva?
  • Da neodzračeni radiatorji povečajo porabo energenta do 15 %?
  • Da zamenjava klasičnih ventilov z termostatskimi zmanjša toplotne izgube za najmanj 15 %?