Predstavitev podjetja

ABD Murska Sobota d.o.o.

Smo specializirano podjetje za izvajanje dimnikarskih in drugih storitev z več kot 30 letnimi delovnimi izkušnjami na vseh vrstah kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav ter vseh vrst objektov.

ZGODOVINA podjetja

Leta 1962 so takratni obrtni mojstri v Pomurju ustanovili podjetje Dimnikar Beltinci, ki je samostojno delovalo vse do leta 1991. Iz tega podjetja je nastalo sedem podjetnikov in sicer za takratne štiri pomurske občine. Med temi podjetji je bilo tudi podjetje ABD-Dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o., ki je bilo ustanovljeno 18.01.1991. Ustanovitelj podjetja je bil Alojz Brenčič po poklicu dimnikarski delovodja. Že od same ustanovitve podjetja si prizadevamo, da imajo vsi zaposleni dobre pogoje za delo, izobraževanje in za zdravje.

Vaš strokovnjak za požarno varnost, energijo in okolje

Naše storitve in naše prednosti

Predstavljamo vam naše podjetje, naše storitve in naše prednosti na podlagi katerih se boste lahko lažje odločili za izbor našega podjetja za izvajanje dimnikarskih in drugih storitev.

Na voljo kjerkoli

Storitve opravljamo pri fizičnih in pravnih osebah na območju celotne Slovenije.

Velika ekipa

Imamo večje število zaposlenih dimnikarjev, ki imajo dolgoletne izkušnje z izvajanjem dimnikarskih storitev, tako v individualnih stavbah kot ostalih objektih.

Individualna obravnava

Pri izvajanju storitev upoštevamo navodila in spoštujemo dogovor s stranko.

Skrb za okolje

Pri izvajanju storitev posebej spoštujemo predpise s področja varstva pri delu in varstva okolja. Dimnikarji skrbimo za požarno varnost, prispevamo k zmanjšanju porabe energije in čistejšemu okolju.

Na voljo kadarkoli

Odlikujeta nas hitra odzivnost in prilagojen delovni čas.

Obsežnejša dela

Zaradi velike ekipe lahko prevzemamo tudi obsežnejša dela, kot so naprave v večjih podjetjih, javnih stavbah in predvsem v večstanovanjskih stavbah.

Konkurenčne cene

Kvalitetno in strokovno opravljene storitve vam nudimo po cenovno sprejemljivih cenah.

Strokovni kader

Smo strokovnjaki za čiščenje vseh vrst kurilnih in dimovodnih naprav, prezračevalnih naprav, kuhinjskih nap, sončnih elektrarn in še mnogo več.

Redno izobraževanje

Naši sodelavci se dodatno izobražujejo na šolah, zbornicah in pri proizvajalcih naprav. V primeru potreb za posamezne naloge angažiramo tudi specializirane strokovne kadre z visoko izobrazbo.

Brezplačno svetovanje

Naše stranke imajo zagotovljeno brezplačno strokovno svetovanje in pomoč pri vgradnji ali rekonstrukciji kurilnih in dimovodnih naprav.

Dovoljenje

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Družba ABD – dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. opravlja izvajanje javne službe na podlagi Dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, ki ga je izdaja Upravna enota Murska Sobota, dne 30.12.2016.

Vsi zaposleni dimnikarji imajo strokovno izobrazbo za poklic dimnikar in imajo pridobljeno licenco za opravljanje dejavnosti.

Zavarovanje odgovornosti

Podjetje ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti v višini 257.400,00 Evrov