Nagradna igra »Poišči skrite besede«

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA NAGRADNE IGRE

Spodaj navedena pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Poišči skrite besede« (v nadaljevanju: nagradna igra) ter pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. S sodelovanjem v tej nagradni igri se šteje, da sodelujoči soglaša z navedenimi pravili in pogoji.

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje ABD – DIMNIKARSTVO Murska Sobota, d.o.o., Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 15.12.2023 do vključno 22.12.2023 do 24:00 ure na družabnem omrežju Facebook. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

  1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v našem podjetju. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

  1. POTEK NAGRADNE IGRE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da uporabniki pod objavo nagradne igre na našem Facebook profilu poiščejo čim več skritih besed na fotografiji, ki bo pripeta v objavi nagradne igre. S tem se izpolnijo vsi pogoji za sodelovanje v nagradni igri.

Nagradna igra se prične v petek, 15.12.2023, konča pa se v petek, 22.12.2023 ob 24:00 uri. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na Facebook strani podjetja in sicer v sredo, 27.12.2023. Vsi nagrajenci bodo izžrebani naključno in bodo objavljeni na Facebook strani podjetja.

Vsi sodelujoči v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri.

  1. REZULTATI ŽREBANJA, NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani podjetja. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku enega tedna po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke (Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko). Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive in zamenjava nagrade ni mogoča.

  1. nagrada: promocijski izdelka podjetja ABD (vrečka, flaška, kozmetična torbica, balzam za ustnice, vžigalnik, pisalo, šilt kapa in beležke)
  2. nagrada: promocijski izdelka podjetja ABD (vrečka, flaška, kozmetična torbica, balzam za ustnice, vžigalnik, pisalo, šilt kapa in beležke)

Nagrado lahko prevzamete na sedežu podjetja ABD – DIMNIKARSTVO (Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota) ali pošljemo po pošti v roku enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na mail (info@dimnikar.si).

  1. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, ki bi postala kot posledica sodelovanja v nagradni igri, kot tudi ne za kakršne koli tehnične nepravilnosti, napake ali zamude v zvezi z udeležbo v nagradni igri ali z imenovanjem prejemnika nagrade. Sodelovanje v nagradni igri in uporaba nagrade je na lastno odgovornost prejemnikov. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo škodo, ki izhaja iz uporabe ali je na kakršen koli način povezana z nagrado. Organizator se zavezuje, da bo nagrada ob predaji v brezhibnem stanju in delujoča. Za morebitne nadaljnje napake v delovanju ali okvare ter poškodbe, organizator ne odgovarja.

  1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani: https://www.facebook.com/abddimnikarstvo/. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

  1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja. Vsakršna uporaba osebnih podatkov je zaupna in v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Murska Sobota, 14.12.2023

ABD – DIMNIKARSTVO Murska Sobota d.o.o.