SPLOŠNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE »Očistimo sončno elektrarno«

Spodaj navedeni splošni pogoji opredeljujejo vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji »Očistimo sončno elektrarno« (v nadaljevanju: akcijska ponudba). S sodelovanjem v tej akcijski ponudbi se šteje, da sodelujoči soglaša z navedenimi pogoji.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator akcijske ponudbe je podjetje ABD – DIMNIKARSTVO Murska Sobota d.o.o., Trstenjakova ulica 2a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: organizator). Akcijska ponudba ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih naročnik posreduje v akcijski ponudbi, prejme organizator akcijske ponudbe.

 1. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba traja od vključno 23.4.2024 do 31.5.2024. Organizator bo naročnike o preklicu akcije pravočasno (vsaj 5 dni prej) obvestil na družbenih omrežjih (Facebook). Šteje se, da je naročnik uspešno pristopil k akciji, če je izvajalec storitev prejel telefonski klic, elektronsko pošto, ga je naročnik kontaktiral na družbenem omrežju Facebook ali osebno na sedežu podjetja pred ali vključno z zadnjim dnem akcije.

 1. UGODNOSTI AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba vsebuje dve ugodnosti in sicer:

 • Čiščenje sončne elektrarne moči do 11 kW: 160€ + 9,5 % DDV
 • Čiščenje sončne elektrarne moči od 11 do 15 kW: 195€ + 9,5 % DDV
 1. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba velja ob predpostavki da:

 • Ima naročnik nameščeno sončno elektrarno moči do 15 kW.
 • Naročnik rezervira akcijsko ponudbo najkasneje do 31.5.2024 do 23:59 ure.
 • V akcijsko ponudbo so vključeni stroški prevoza do 20 km do uporabnika.
 • Naročnik mora zagotoviti električni priključek (380 V) in vodovodni priključek.
 • Akcijska ponudba ne vključuje čiščenja s pomočjo dvižne košare. Če je ob čiščenju potrebna uporaba dvižne košare, se le ta zagotovi in obračuna po veljavnem ceniku.
 1. KONČNE DOLOČBE

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akcijski ponudbi veljajo izključno za rezervacije opravljene od 23.4.2024 do 31.5.2024. Organizator akcijske ponudbe si pridružuje pravico do spremembe pogojev.

 

Murska Sobota, 23.4.2024

ABD – DIMNIKARSTVO Murska Sobota d.o.o.