Čiščenje naprav

Čiščenje se opravlja redno in izredno mehansko, generalno čiščenje naprav in čiščenje prezračevalnih naprav ter čiščenje ob izrednih dogodkih. Čiščenje se opravi na celotnem sklopu (kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimnik iztočnica) malih kurilnih naprav.

Zakaj čiščenje naprav?

Čiščenje kurilnih naprav se izvaja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije. Sajne obloge na stenah kurilnih naprav delujejo kot izolator, zaradi česar se toplota težje prenaša na medij, ki se nahaja na drugi strani stene kurišča. Vsak milimeter saj povzroča izgubo in povečano izhodno temperaturo dimnih plinov v dimnik, kar se zazna pri porabi goriva oz. stroških ogrevanja in onesnaževanju okolja. Večja količina saj v kurišču negativno vpliva na dovod zgorevalnega zraka, pretok dimnih plinov po kurilni napravi ter preprečuje ustrezno mešanje goriva z zrakom itd.

Čiščenje dimovodnih naprav je potrebno izvajati zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. V kolikor dimovodne naprave niso očiščene, to občutno vpliva na vlek dimnika in s tem posledično na delovanje kurilnih naprav. Očiščenost dimovodnih naprav je močno povezano tudi s požarno varnostjo, saj se katranske obloge pri kurilnih napravah na trdno, tekoče gorivo lahko nenadzorovano vnamejo.

Čiščenje zračnikov, ki služijo bodisi za dovod zgorevalnega zraka do kurilnih naprav bodisi za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov je potrebno izvajati zlasti zaradi zagotavljanja neoviranega pretoka zraka skozi zračne vode zračnikov ter zaradi zagotavljanja požarne varnosti.