Čiščenje toplotnih izmenjevalcev kurilnih naprav, kogeneracij

Sodobne kurilne naprave in ostale naprave imajo na izhodu dimnih plinov vgrajene toplotne izmenjevalce. Naloge toplotnih izmenjevalcev je, da iz dimnih plinov odvzamejo toploto in jo pretvorijo v koristno energijo, ki jo uporabljamo za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode. Z odvzemom toplote iz dimnih plinov se dimni plini ohladijo in jih odvedemo na prosto skozi ustrezen dimnik ali nadtlačni odvodnik. Ker je toplotni izmenjevalec izpostavljen tudi sajam, katranskim in drugim oblogam je potrebno toplotne izmenjevalce ustrezno očistiti, da služijo svojemu namenu. Naloga dimnikarja je, da očisti tudi toplotni izmenjevalec, tako imamo manjšo porabo goriva in večji izkoristek.