ČIŠČENJE KUHINJSKIH NAP IN KANALOV

Čiščenje kuhinjskih sistemov je pomembno zaradi požarne varnosti, zmogljivosti sistema in zaradi izogiba kontaminacije hrane. Ob vsakodnevni uporabi kuhinjskih nap se v odvodnih ceveh nabira maščoba in ostale nečistoče, ki jih je potrebno strokovno odstraniti.

Maščoba, ki se nabira v kuhinjski napi in odvodnih ceveh predstavlja veliko nevarnost požara, zato je redna sanacija izredno pomembna. Nabrana maščoba zmanjša zmogljivost sistema, kar lahko privede tudi do tega, da vonjave ostanejo znotraj prostora. Zaradi neočiščenih kuhinjskih nap pride do požara, ki ogroža varnost ljudi in nepremičnine.