Čiščenje prezračevalnih sistemov

V prezračevalnih sistemih se sčasoma naberejo nečistoče (prah, saje, maščoba, ostanki proizvodnih procesov, …). Zaradi onesnaženosti kanalov, prezračevalni sistemi slabše delujejo in ne opravljajo svoje glavne naloge – dovajanje svežega zraka in odvajanje odpadnega zraka. Povečajo se stroški obratovanja, predvsem poraba električne energije. Umazani in zamašeni ventilacijski sistemi predstavljajo visoko požarno grožnjo. Prah gori zelo hitro, tako da se hkrati s pretokom zraka požar lahko zelo hitro razširi na ostale dele objektov. Vsak sistem je potrebno strokovno in pravilno vzdrževati. Priporoča se menjava filtrov na dva do tri mesece, kar pa ni dovolj za pravilno obratovanje naprav. Potrebno je očistiti tudi prezračevalne kanale, v katere se nalagajo umazanije. Umazani prezračevalni kanali predstavljajo idealne pogoje za razvoj bakterij, plesni in drugih mikrobov, ki predstavljajo zdravstveno nevarnost za ljudi. Onesnažene prezračevalne naprave so nevarne za zdravje ljudi.