Protikorozijska zaščita kurilnih naprav

Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev. Opravimo jo takrat, ko se kurilne naprave ne bodo dalj časa uporabljale. Protikorozijska zaščita ščiti kurilno napravo pred nepotrebnim rjavenjem in se izvede na dimni strani kurilne naprave.

Primerjava prej / potem