Service Category: Dimnikarstvo

Home / Dimnikarstvo
Čiščenje toplotnih izmenjevalcev kurilnih naprav, kogeneracij
Service

Čiščenje toplotnih izmenjevalcev kurilnih naprav, kogeneracij

Sodobne kurilne naprave in ostale naprave imajo na izhodu dimnih plinov vgrajene toplotne izmenjevalce. Naloge toplotnih izmenjevalcev je, da iz dimnih plinov odvzamejo toploto in jo pretvorijo v koristno energijo, ki jo uporabljamo za ogrevanje ali pripravo sanitarne vode. Z odvzemom toplote iz dimnih plinov se dimni plini ohladijo in jih odvedemo na prosto skozi...

Odstranjevanje katranskih oblog
Service

Odstranjevanje katranskih oblog

Katranske obloge pomenijo, da obratovanje ali način uporabe kurilne naprave ne poteka pravilno. Dimnikar izvaja odstranjevanje katranskih oblog na prvem mestu mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi postopki. Gre za postopke, ki se izvedejo, kadar katranskih oblog ni mogoče odstraniti z običajnimi postopki za čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav. Odstranjevanje katranskih oblog se izvede po...

Meritve emisij dimnih plinov
Service

Meritve emisij dimnih plinov

Meritve emisij dimnih plinov se opravijo zaradi preverjanja, ali kurilne naprave presegajo predpisane mejne vrednosti izpustov. Emisije dimnih plinov so pokazatelj, kako so naprave vzdrževane, kar je še posebej pomembno za kurilne naprave, odvisne od zraka v prostoru, kot so npr. bivalni prostori. Namen meritev emisij dimnih plinov je preprečiti, da bi se vgrajevale kurilne...

Service

Protikorozijska zaščita kurilnih naprav

Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev. Opravimo jo takrat, ko se kurilne naprave ne bodo dalj časa uporabljale. Protikorozijska zaščita ščiti kurilno napravo pred nepotrebnim rjavenjem in se izvede na dimni strani kurilne naprave.

Čiščenje kurilnih naprav
Service

Čiščenje kurilnih naprav

Čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav je najstarejša dimnikarska storitev. Zato je še vedno v kombinaciji z rednimi pregledi in meritvami emisij snovi v dimnih plinih pomemben sestavni del preventive, ki svoje rezultate doseže samo ob rednem izvajanju. Čiščenje se opravlja redno in izredno mehansko, generalno čiščenje naprav in čiščenje prezračevalnih naprav ter čiščenje ob izrednih...

Pregledovanje kurilnih naprav
Service

Pregledovanje kurilnih naprav

Opravljamo prve, redne in izredne preglede kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav. Prvi pregled: Za doseganje ciljev je najbolj pomemben prvi strokovni pregled, ki se mora opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani napravi (kurilni, dimovodni in prezračevalni napravi).  S prvim pregledom se preveri ustreznost vgradnje novih naprav ter ob rekonstrukcijah preveri vplive na obstoječe naprave in...